Dorpsbelangen Hellum

 

Aangepast zoeken
Start.Het Dorp.Nieuws.ACH.Agenda.Contact.Foto's.media & Links.
O.B.S. De Ent        
Start.O.b.s. de Ent

De openbare basisschool de Ent is een kleine dorpsschool met ongeveer  50  leerlingen ,                 7 leerkrachten en een conciërge.   

Vrijwel alle leerkrachten hebben een parttime baan .

Wij willen een school  zijn waar alle kinderen tussen 4 en 12 jaar, op een prettige manier, in een sfeer van respect en wederzijds vertrouwen, zich kunnen ontwikkelen en leren.

Om elk kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in zijn/haar ontwikkeling hebben leerkrachten en leerlingen een aantal vaardigheden en gewoontes aangeleerd.(adaptief onderwijs)

U kunt daar meer over lezen op de site van de school zelf ( www.obsde-ent.nl )

De kinderen die onze school bezoeken komen  voor het grootste gedeelte uit het dorp Hellum,  maar er zijn ook kinderen uit de omringende dorpen die onze school bezoeken.

De school  doet ook  af en toe mee met enkele dorpsactiviteiten.

In samenwerking met  “Slochterborgje” is overblijven op school en naschoolse opvang mogelijk.
Wilt u meer weten over de school  dan bent u van harte welkom aan het Bovenpad nr. 13